Konu: bilim

Olan Her Şey Buharlaşıyor: Faust

“Şeytana uyma!” Bu söz, size doğrudan söylenmemiştir belki hiç. Ama mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da henüz dünyaya gelmemişsinizdir belki. Çünkü insanın bütün sınavı, bu üst-cümleden türemiştir. Bilinç kazanmaya başladığımız andan, son anımıza kadar...

okumaya değer