Konu: Onur Hanpa

Çağrılmadan Gelen – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Belçikalı oyun yazarı, şair ve simgeci tiyatronun başlıca temsilcilerinden Maurice Maeterlinck, Çağrılmadan Gelen oyununu 1891 yılında yazmış; oyun ilk defa, Mayıs 1891'de Paul Fort'un Théâtre d'Art sahnesinde Paul Verlaine ve Paul Gauguin...

okumaya değer