ilke mori

1991 yılında Aralık ayında bedenen doğdu. Sonra pek çok kere kendini doğurdu. Her şart ve koşulda yazıyla hayata tutundu. Ruhuyla yaşıyor.

Okan Bayülgen’den: Richard

Shakespeare’in en makyavelist oyunudur. Okan Bayülgen uyarlaması oyun, var olan düzene, sanatın hali hazırdaki kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan ve kendisine Richard Hell diyen birinin tiyatroya sığınmasıyla başlıyor.Oyunun ilerlemesiyle Richard...

ilke mori

1991 yılında Aralık ayında bedenen doğdu. Sonra pek çok kere kendini doğurdu. Her şart ve koşulda yazıyla hayata tutundu. Ruhuyla yaşıyor.